Bokningar

15/3 Konsert på JANO med Jan Allan och Carefree Big Band
19/4 Konsert i Borås med Jan Allan och Uffe Big Band
30/4 Konsert Nardis Jazzklubb i Istanbul